top of page

ROK 

2001

FUKS

Dystrybucja Owoców i Warzyw

TYLKO NAJLEPSZA JAKOŚĆ
O Firmie

Firma Fuks powstała w 2001 roku. Od samego początku zajmowała się zarówno handlem suszonymi warzywami i owocami, handlem owocami i warzywami sezonowymi jak i runem leśnym (jagody, maliny, grzyby). W trakcie rozwoju firmy rozwinięty został transport krajowy jak i międzynarodowy. Decyzja ta pozwoliła na rozwinięcie oferty o własny dowóz zamówionych produktów i dalszy dynamiczny rozwój firmy. Jako nasze atuty możemy podać łatwość kontaktu oraz bardzo szeroka oferta produktów proponowanych zarówno w ciągłej sprzedaży jak i sezonowej (np. runo leśne, świeże kurki). Część produktów jest możliwa do zakupienia poprzez nasz sklep internetowy pozostałe są dostarczane po uprzednim skontaktowaniu się z naszym działem zamówień.

WYŚLIJ WIADOMOWŚĆ

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "FUKS" IMPORT-EXPORT OWOCÓW I WARZYW MARCIN PAWLIK, pod adresem: Olszany 173B, 58-150 Strzegom, NIP: 8841935644, REGON: 891307926, dalej jako „Administrator”.  Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, e-mail) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.  Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania.  

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

About
Contact
bottom of page